Mirëseardhje për ekspertët tanë të rinj të prokurimit publik!

Të nderuar klientë,

Jemi të lumtur të ju njoftojmë lidhur me një zhvillim të rëndësishëm në Tahiri Partners Law Firm LLC. Ne kemi zgjeruar bashkëpunimin tone duke mirëpritur një ekipi profesionistësh me përvojë dhe me ekspertizë të gjerë në Prokurimin Publik, të fituar në institucione me reputacion. Me ardhjen e tyre në ekipin tonë, ne kemi zgjeruar shërbimet tona dhe do të ofrojmë ndihmë të specializuar për operatorët ekonomikë dhe individët që kërkojnë udhëzime ligjore në çështjet e prokurimit publik.

Ekspertiza e tyre tyre në institucione të besueshme forcon angazhimin tonë për të ofruar shërbime ligjore të nivelit të lartë në këtë fushë të ndërlikuar.

Portofoli ynë gjithëpërfshirës i shërbimeve është përshtatur për të adresuar nevojat tuaja specifike, si:

  1. Përgatitja e Dokumentacionit të Tenderit: Na besoni që të përgatisim me përpikëri dosjet tuaja të tenderit, duke siguruar respektimin e të gjitha rregulloreve dhe kërkesave përkatëse.
  2. Përgatitja e ofertës së tenderit: Ne trajtojmë aspektet ligjore dhe financiare të krijimit të ofertave bindëse të tenderit që bien në sy në procesin e prokurimit.
  3. Kërkesat për sqarim: Keni nevojë për sqarime të mëtejshme gjatë procedurës së tenderimit? Le të avokojmë për ju me ekspertizën tonë për të kërkuar sqarime shtesë.
  4. Rishikimi i vendimeve: Ekipi ynë kryen rishikime të plota të vendimeve të prokurimit për të siguruar drejtësi dhe ligjshmëri.
  5. Ankesat dhe Mosmarrëveshjet para Organit Shqyrtues të Prokurimit (OSHP): Nëse lindin mosmarrëveshje, mbështetuni tek ne për të përfaqësuar interesat tuaja në mënyrë efektive përpara Organit Shqyrtues të Prokurimit Publik.
  6. Përfaqësimi në Gjykatë: Në rastet që kërkojnë ndërhyrje ligjore, avokatët tanë me përvojë do t’ju përfaqësojnë me zell në gjykatën kompetente.
  7. Konsulencë për menaxhimin e kontratave: Përfitoni nga udhëzimet tona të ekspertëve në menaxhimin e kontratave në mënyrë efektive dhe në përputhje me standardet ligjore.
  8. Mbikëqyrja e Zbatimit të Kontratës: Ne ofrojmë mbikëqyrje të vazhdueshme të zbatimit të kontratës për të mbrojtur interesat tuaja dhe për të siguruar pajtueshmërinë ligjore.

Si të na kontaktoni:

Për ata që kanë nevojë për ndihmë ligjore dhe profesionale në çështjet e Prokurimit Publik, ju ftojmë të na kontaktoni sot për të eksploruar portofolin tonë të plotë të shërbimeve.

Në Tahiri Partners Law Firm LLC, ne jemi të përkushtuar për të ofruar mbështetje ligjore shembullore dhe për të arritur rezultate të favorshme për klientët tanë. Na besoni për të naviguar në kompleksitetin e Prokurimit Publik me saktësi dhe ekspertizë.

Me respekt,

Tahiri Partners Law Firm LLC

Xhafer Tahiri,

Themelues