Besim - Sukses - Eksperiencë

Thuaje të vërtetën edhe nëse është e hidhur!

Përfaqësim gjyqësor në çështje penale

Përfaqësimi gjyqësor në çështjet penale është një e drejtë kushtetuese që i jep të akuzuarit të drejtën për të pasur një avokat që ta përfaqësojë në gjykatë.

E Drejta Komerciale

E drejta komerciale është fusha e ligjit që rregullon marrëdhëniet juridike të biznesit. Ajo përfshin një gamë të gjerë të çështjeve juridike, duke përfshirë kontratat, tregtinë, pronën intelektuale, tatimet, fushat e sigurimeve dhe shumë të tjera.

Përfaqësim gjyqësor në çështje civile

Përfaqësimi gjyqësor në çështjet civile është një të drejtë kushtetuese që i jep palëve të një procesi gjyqësor të drejtën për të pasur një avokat ose një përfaqësues të zakonshëm që t’u përfaqësojë interesat dhe të drejtat e tyre në gjykatë.

Markat Tregtare dhe Pronësia Intelektuale

Marka tregtare është një simbol, fjalë, emër, figurë, shenjë, apo kombinim i tyre, që identifikon dhe dallon një produkt ose shërbim nga ato të konkuruesve të tij në tregun e biznesit

Rreth nesh

Rreth nesh

Tahiri Partners Law Firm L.L.C ofron këshilla ligjore dhe përfaqësim për individët dhe bizneset duke ofruar për klientët tanë përvojë strategji të gjatë me vlerë të lartë në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës. Fushat kryesore të ekspertizës dhe praktikës sonë përfshijnë: e drejta komerciale, e drejta biznesore, çështjet gjyqësore të biznesit dhe transaksionet,

Mirësevini
Tahiri and
Partners

EKIPA JONë

Xhafer Tahiri

Founder of Tahiri&Partners Law Firm L.L.C. Former MP, Mayor of Vushtrri (2017-2021), Chief Executive Officer of IPA (2016-2017), a professional with over 18 years of history of working in the government administration industry in managerial positions.

Merrni
konsultë falas

Postimet