Mirëseardhje për ekspertët tanë të rinj të prokurimit publik!

public procurement

Të nderuar klientë, Jemi të lumtur të ju njoftojmë lidhur me një zhvillim të rëndësishëm në Tahiri Partners Law Firm LLC. Ne kemi zgjeruar bashkëpunimin tone duke mirëpritur një ekipi profesionistësh me përvojë dhe me ekspertizë të gjerë në Prokurimin Publik, të fituar në institucione me reputacion. Me ardhjen e tyre në ekipin tonë, ne […]

Welcome Our New Public Procurement Experts!

public procurement

Dear Esteemed Clients, We are thrilled to announce a significant expansion at Tahiri Partners Law Firm LLC. We have welcomed aboard a team of seasoned professionals with extensive expertise in Public Procurement, garnered from reputable institutions. With their arrival, we are excited to enhance our services and offer specialized assistance to Economic Operators and individuals […]